Om kören

TMK-700

TRELLEBORGS MANSKÖR  1926 – 2016 – 90 ÅR

Typograf K G Svensson startade kören den 8 januari 1926 och blev då kallad Trälleborgs Arbetarsångkör. 12 personer hörsammade kallelsen. En månad senare hade kören vuxit till 42 medlemmar. Vid årsskiftet 1926-1927 fanns 55 aktiva medlemmar. Stadens kulturråd ställde första året 300 kronor till körens förfogande mot villkor att kören årligen skulle ge minst 3 folkkonserter. Sedan dess har kören varje år framför de gamla och vackra vårsångerna på Valborgsmässoafton, haft vårtalare och majbål, allt livligt uppskattat av trelleborgarna. På Nationaldagen har man från början medverkat med enskild körsång och under senare år tillsammans med andra körer. I slutet av december varje år ges en julkonsert i stadens kyrka, under senare år som blandad kör tillsammans med Kyrko- och Damkören. Idag firas Nationaldagen annorlunda och våra julkonserter sker i närliggande kyrkor.

Redan vid starten var kören flitigt i elden med deltagande vid avtäckningen av Axel Ebbes invalidmonument på Norra Kyrkogården och Tyska Röda Korsets monument vid färjestationen den 20 oktober 1926. Sångarfärd till Sassnitz i juli 1927 tillsammans med Malmö nya Kvartettsångsällskap och manskören Lyran i Malmö under kantor Zettergrens ledning. Bellmansfest i Höllviken och körens första Beddingefest i augusti 1927.

K G Svensson var dirigent till den 4 oktober 1927.

Musikdirektör Olof Svensson tog vid till den 28 april 1928.

Herr Einar Purhonen en kort tid till den 26 juni 1928.

I juli månad 1929 kom Svenskbyborna till Trälleborg med färjan ”Prins Carl” och togs emot av bl a Trälleborgs Arbetarsångförening som framförde ”Du gamla Du fria” innan de steg iland. Dirigent var kantor N G Zettergren som verkade till den 15 november 1929. Ny dirigent blev kantor Rudolf Norrman till den 30 juli 1932.

År 1933 organiserade Trälleborgs Arbetarsångförening och Skånska Sångarförbundet 35-årsjubileum och festen förlades till Trelleborg. Program till lördagen den 17 juni 1933: på förmiddagen smörgåsar, snaps, öl, ”Helan går”, Stå stark” och hälsningstal av kommitténs ordförande C O Östling.

valborgPå festen i Folkets Park ”Standarsång” och högtidstal av Skånska Sångarförbundets ordförande borgmästare Munk av Rosenschöld. Varmrätt: Jubileumsbiff, vin och dessert samt kaffe. Musikdirektör Jalmar Arvinder dirigerade. Inkvartering i skolor mot ersättning till vaktmästaren som begärde 25 kronor om han fick 3 kronor till kören till hjälp. Från Röda Korset lånades bäddar med filtar samt 600 lakan. Halm till bäddarna fick man gratis hos lantbrukare Mattsson mot att återlämna detsamma efter användandet. Över 300 sångare deltog i den särdeles lyckade festen som av alla erkändes vara utmärkt arrangerad.

Körens 10-årsjubileum inleddes med en konsert i Realskolans aula i Malmö vid vilken operasångare Sven Nilsson medverkade som solist, samt gjorde kören också en uppskattad jubileumskonsert i kyrkan. Under William Jonssons ledning utvecklades körens kvalitet ytterligare enligt pressen.

År 1958 anordnade kören, som då ändrat namn till Trelleborgs Allmänna Sångförening, och med anledning av Skånska Sångarförbundets 60-årsjubileum, sångarfest igen. Körerna ”Lyran” och Harmoni” från Helsingborg deltog även i konserten i Folkets Park. Detta år firade Trelleborg 700 år med bl a en utställning i Liljeborgsskolan varför konsert hölls där söndagen den 6 juni 1958. Uppställning på Stortorget tillsammans med ABF:s orkester och samtliga sångare marscherade man till konsertplatsen. Solist var Folke Jonsson som gjorde stor lycka med sin mäktiga röst.

Vid detta tillfälle dirigerade förbundsdirigenten E Skagerberg. Fest på restaurang ”Havsörnen” till den facila priset av 12 kronor per kuvert. 3 sandwichs, benfri kotlett, glasstårta, öl eller vatten samt kaffe. Ca 270 personer deltog i festligheterna och sångarbröderna med respektive inkvarterades på bl a Skyttsgården.

Skånska Sångarförbundet förlade sitt 75-årsjubileum till Trelleborg där Trelleborgs Allmänna Sångarförening ännu en gång får arrangera sångarfestligheter 1971. Samma år firade Allmänna Sångarföreningen 45-årsjubileum. Söndagen den 13 juni marscherade körerna med Trelleborgs musikkår i spetsen från Folkets Park till Stadsparken. Där framfördes bl a de klassiska manskörspärlorna ”Muntra musikanter”, ”I furuskogen” och även den tyska folkvisan ”Entonigt ringer den lilla klockan”. Slutnumret, Evert Taubes ”En dag med Rönnerdahl” ackompanjerades av Trelleborgs musikkår.

Förbundsdirigenterna Lars Åkesson och Stig Paulsson eggade sångarna till formidabla prestationer till publikens förtjusning. På banketten i Folkets Park sjöng Trelleborgs Allmänna Sångarförening ”Nocturne” och ”Minns du stigen” under ledning av dirigent Edvin Prahl.

Trelleborgs Allmänna Sångarförening firade sitt 50-årsjubileum 1976 med festligheter i församlingshemmet. I jubileumskonserten fick Trelleborgskören förstärkning av Malmö Kvartettsångarsällskap. Festen avslutades i Söderslättsgymnasiets matsal med god mat, sång och dans till långt fram på småtimmarna.

Helsingör Hanndverkersangforening gästade Trelleborgs Allmänna Sångarförening i september 1984. Konserter hölls bl a på torg i Anderslöv och Trelleborg. I kulturhuset bjöds på ”Willkommen” ur Cabaret och ett omväxlande program med körernas ledare Jan-Eric Assarsson och Paul Nielsen. Dessutom framträdande av barbershopkvartett ur Trelleborgskören.

KörenÅr 1986 i samband med körens 60-årsjubileum togs frågan om körens namn upp. För att tydligare markera att kören är en manskör föreslogs ”Trelleborgs Manskör”. Året därpå fastställdes namnet till ”Trelleborgs Manskör”. Jubileumskonsert med Jan-Erik Assarsson som dirigent arrangerades i Kulturhuset med enkel måltid efteråt.

Jan-Erik Assarsson var dirigent även vid körens 70-årsjubileum med konsert i Församlingshemmet, Trelleborg. Söderslättskören och Svedala Manskör medverkade som gästkörer med enskilda och gemensamma framträdanden tillsammans med Trelleborgs Manskör. Jan-Erik Assarsson dirigerade med bravur även denna gång. Supé på aftonen i Siriuspalatset med 100 personer, god mat med vin. Dansen tråddes till småtimmarna. J-E Assarsson verkade i 14 år som dirigent för Manskören.

Ann-Charlotte Hammargren tillträdde 1997 och var den dirigent som kanske ändrade vår repertoar till mindre manskörssånger och mera av Hasse och Tage samt andra lättsamma sånger.

Manskören firade år 2001 75 år med gåsfest i Smyge, med körmedlemmar och respektive. Carina Norlander som deltog på festen dirigerade vårt körframträdande för damerna.

Katarina Medoc hjälpte oss Valborgsmässoafton år 2000 och 2001. Irene Persson åren 2002 och 2003.

Under åren har vi haft flera framträdanden som varit ganska lyckade trots våra besvärligheter med ledare. Lyckligtvis har vi Lennart Persson och Kurt Erlandsson som hjälpt oss på ett förtjänstfullt sätt.

Tack till samtliga som medverkat till att kören kunnat fortsätta traditionerna!

I slutet av 2003 kunde vi glädjas åt att få en stadigvarande dirigent i Christine (Cicci) Persson som lagt ner mycket arbete och tålamod med oss. Det bästa är dock att hon trivs med oss och vi med henne och att hon kommer att leda oss under jubileumsåret 2016 och som vi hoppas under många år framöver.

Vi i Manskören kan känna oss stolta att tillhöra en kör som under många år medverkat till att kulturlivet i Trelleborg blivit rikare. Vi önskar kören lycka till i framtiden och hoppas att den kan fortsätta i många år till!