Medlemmar

LeifP
Leif P 2:e bas
Leif
Leif E 2:e bas
Rolf 2:e bas
Rolf 2:e bas
sangare
Helge 1:e bas
Jan - 1:e bas
Jan 1:e bas
Tommy
Tommy 1:e tenor
Kjell-Åke
Kjell W 1:e tenor
Sångare 4
Kjell Å 1:e tenor
Lars-Erik 1:e tenor
1:e tenor
John 1:e tenor
Gunnar - 2:e tenor
Gunnar 2:e tenor
Elvir 2:e tenor
Elvir 2:e tenor
Christine
Dirigent Christine
Jul på Annedal 2016
Jul på Annedal 3 december 2016