Kontakt

Har ni frågor, vill boka oss för konsert eller  köpa vår cd, kontakta oss på info@trelleborgsmanskor.se

Rolf Hansson, Ordförande
Leif Persson, Kassör
Helge Salmins, Sekreterare
Tommy Baltzer och Christine Persson, Webbansvarig