Kontakt

Har ni frågor, vill boka oss för konsert eller  köpa vår cd, kontakta oss på info@trelleborgsmanskor.se

Gunnar Magnusson, Ordförande
Christine Persson, Vice ordförande
Leif Persson, Kassör
Helge Salmins, Sekreterare
Tommy Baltzer, Webbansvarig