Välkommen till Trelleborgs Manskör

Sången ädla känslor föder!
Detta är ett påstående som är mycket gammalt och som kommer att bestå även i framtiden. Det var säkert under detta motto som Trelleborgs Manskör bildades 1926 med avsikt att få utlopp för inneboende sångarglädje och att kunna glädja andra som ville lyssna.

Traditionsenligt har det varje Valborgsmässoafton framförts vårsånger i Stadsparken i Trelleborg, likaså har många sånger framförts på den tidigare Svenska Flaggans dag – numera Nationaldagen. Vi sjunger mycket i våra kyrkor i kommunen, speciellt runt Advent men även andra tider på året samt på kommunens äldreboenden. Vi glädjer ICA Maxi’s kunder med vår sång ett par gånger om året.

 

not

TENORER och BASAR

Trelleborgs manskör behöver fler sångare.
Sånglädje och ett glatt humör är allt som behövs.
Notkunskap är alltid bra men inget krav.

Läs mer